Informace

Sdělení rodičůmŘíjen:

2.10. 2017 v době od 12.00 - 13.30 hod.  -  sportovní oblečení, přilbu.

Termíny třídních schůzek:


Vážení rodiče, v letošním školním roce bychom chtěli změnit způsob třídních schůzek. V minulých letech jste měli možnost navštívit školu individuálně každý první čtvrtek v měsíci. V letošním školním roce uspořádáme třídní schůzky v předem daných termínech, vždy v dostatečném předstihu před čtvrtletním a pololetním hodnocením. Schůzky budou probíhat ve třídách s třídními učiteli společně a následně proběhnou individuální konzultace s ostatními vyučujícími dle potřeby. Na třídních schůzkách probere třídní učitel všechny záležitosti týkající se chodu školy, chování kolektivu, přístup k učivu a samozřejmě úspěchy jednotlivců i kolektivu. V případě řešení náhlých problémů jsme vám k dispozici po telefonické domluvě i mimo určené termíny.

Plánované třídní schůzky na školní rok 2017/18- začátek vždy v 15,00 hodin :

7.9.2017

2.11.2017

4.1.2018

22.3.2018

7.6.2018

Věříme, že jednou za čtvrtletí rádi získáte kompletní informace o třídním kolektivu svého dítěte, chodu školy i samotném dítěti. Děkujeme za přízeň a věříme, že si na nás i na své děti v předem daných termínech uděláte čas. Těšíme se na společná setkání.


Duben:

23.4. - 27. 4.  sběr papíru

7.5.  Ředitelské volno - školní jídelna v provozu nebude, školní družina jen pro děti přihlášené.

30.4. Turistická vycházka - sportovní obuv a oděv, svačinka, penízky na útratu.

4.5. - sběr vršků

Akademie - bílé legíny, bílé tričko, černé tričko nebo rolák s dlouhým rukávem, který můžeme pomalovat.


26.4.

Sdělení rodičům:

Vážení rodiče, žádám Vás o kontrolu dětí. Neplní domácí úkoly, nečtou texty v čítance a nepřipravují se do hodin AJ, ČJ a Prv. Je potřeba dokoupit sešity 512, 513. Máme před sebou ještě celý květen a červen, nerada bych, aby se prospěch dětí zhoršil. Známky mají v ŽK, nejsou podepsané.   

Děkuji Iveta Zástěrová

Květen:

4.5.  - sběr vršků

7.5. - ředitelské volno

10.5. Test z AJ

14.5. - Focení tříd

16.5. - Taneční revue - 30 Kč


14.5.

Cena fotek: Společná 28 Kč;  fotka s kamarádem 20 Kč

 Děti, které se fotily samostatně platí za dvě fotky, pán fotograf dělá po dvou kusech.