Červen


Středa 26.6.

Ve středu jdeme na koupaliště v 9:30 hod. Návrat v 11:00 hod., potom jdeme na oběd.

Plavky, ručník, svačinu, pití, 20 Kč, penízky na útratu. POUZDRO!!!


Čtvrtek 27.6.

Ve čtvrtek jdeme na koupaliště v 9:00 hod. Odchod na oběd v11:15 hod.

Plavky, ručník, svačinu, pití, 20 Kč, penízky na útratu. POUZDRO!!!

Donést klíčky od šatny.!!!!!!!!! Musíme je odevzdat.

Pátek 28.6.

V 8:00 hod. slavnostní ukončení školního roku v tělocvičně.

Od 8:15 hod. předání vysvědčení.

Oběd kolem 9:15 hod. svačinku do družiny.

Odchod domů 9:30 - 9.45 hod.