Informace

Sdělení rodičůmŘíjen:

2.10. 2017 v době od 12.00 - 13.30 hod.  -  sportovní oblečení, přilbu.

Termíny třídních schůzek:


Vážení rodiče, v letošním školním roce bychom chtěli změnit způsob třídních schůzek. V minulých letech jste měli možnost navštívit školu individuálně každý první čtvrtek v měsíci. V letošním školním roce uspořádáme třídní schůzky v předem daných termínech, vždy v dostatečném předstihu před čtvrtletním a pololetním hodnocením. Schůzky budou probíhat ve třídách s třídními učiteli společně a následně proběhnou individuální konzultace s ostatními vyučujícími dle potřeby. Na třídních schůzkách probere třídní učitel všechny záležitosti týkající se chodu školy, chování kolektivu, přístup k učivu a samozřejmě úspěchy jednotlivců i kolektivu. V případě řešení náhlých problémů jsme vám k dispozici po telefonické domluvě i mimo určené termíny.

Plánované třídní schůzky na školní rok 2017/18- začátek vždy v 15,00 hodin :

7.9.2017

2.11.2017

4.1.2018

22.3.2018

7.6.2018

Věříme, že jednou za čtvrtletí rádi získáte kompletní informace o třídním kolektivu svého dítěte, chodu školy i samotném dítěti. Děkujeme za přízeň a věříme, že si na nás i na své děti v předem daných termínech uděláte čas. Těšíme se na společná setkání.Březen:

Úkoly pro nemocné:

1. M - jednotky hmotnosti a objemu , Pracovní sešit - 16,17,18,19, Učebnice - 73,74,75,76

2. Čj - podstatná jména - pád, číslo, rod - učebnice - str. 55,56,57,68,69,70, Pracovní sešit - 2,3,4,5,14,15,16

3. Prvouka - opakovat otázky za textem - 44,45,41,40,38,39,37,36,28,29,30,31


Třídní schůzky : 22. 3.  2018  v 15:00 hod. ve 3.A.     -   společná třídní schůzka


20. 3.  Pyžamový den

21. 3.   Ponožkový den

22. 3. Retro den

23. 3.  Bláznivý účes